TELUS International оптимизира процесите с sHRedy

Case Study: TELUS International оптимизира администрирането на трудовите взаимоотношения със служителите си с помощта на sHRedy

Електронното трудово досие sHRedy помогна на международния доставчик на иновативно клиентско обслужване и дигитални решения TELUS International да оптимизира и автоматизира HR процесите в компанията и да разреши проблема с администрирането на документацията, свързана с процеса по назначаване на служители в условията на пандемията от Covid-19. sHRedy изцяло дигитализира управлението на трудовите взаимоотношения между служителите и компанията и даде възможност на HR екипа да извършва работата си от всяко място.  Разработи допълнителни функционалности, за да бъдат разрешени конкретно възникнали специфични въпроси и изисквания на компанията.

TELUS International оптимизира процесите с sHRedy
Scroll to top