Запознайте се с sHRedy, електронно трудово досие

Иновативно софтуерно решение за изцяло дигитализирано управление на трудовите правоотношения

Кои сме ние

HRM Solutions EAD

Ние сме опитен екип, уверени в себе си и в ползите от това, което предоставяме като сертифициран доставчик на услуги в IT сферата

Защо sHRedy

Разбираме Вашите Проблеми
Генериране на големи обеми хартия
Тромаво документиране на процесите
Физическа размяна на документи и разходи за куриери
Трудно намиране на конкретен документ
Предпоставка за грешки и неспазване на срокове
Физическо съхранение на документи

Това е решението на sHRedy

Дигитализира процеси, свързани с трудовите правоотношения
 • Автоматизира основните HR процеси:
  назначаване/напускане,
  управление на отсъствия,
  размяна на документи
 • Облачно или локално базирано
 • Уеб версия и мобилно приложение
 • Сигурност
 • Възможност за конфигурация
Отговаря на всички законови
изисквания
 • Кодекс на труда
 • Наредба за електронни трудови досиета
 • Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги
 • еIDAS (Electronic Identification, Authentication and Trust Services)
 • Закон за защита на личните данни
Отговаря на всички законови
изисквания
 • Кодекс на труда
 • Наредба за електронни трудови досиета.
 • Закон за електронният документ и електронните удостоверителни услуги
 • еIDAS (Electronic Identification, Authentication and Trust Services).
 • Закон за защита на личните данни
Дигитализира процеси, свързани с трудово-правните отношения
 • Автоматизира основните HR процеси: Назначаване/Напускане Управление на отсъствия Размяна на документи
 • Облачно или локално базирано
 • Уеб версия и мобилно
  приложение
 • Сигурност
 • Възможност за конфигурация

Основни процеси

Назначаване на служител

 • Електронно генериран трудов договор
 • Подписване с електронен подпис, издаден от разстояние
 • Създаване на електронно трудово досие
 • Възможност за създаване на шаблони на документи
 • Възможност за персонализация
Home Office
Работа от вкъщи

 • Одобрението по нива следва своя естествен ход в организацията
 • Отчитане на отработеното време по проекти и задачи
 • Автоматично следене на баланса на разрешените дни за работа от вкъщи
 • Справки за мениджмънт и служители

Размяна на документи

 • Прикачване на документи
 • Генериране на анекси и подписване
  от двете страни
 • Връчване на заповеди, правилници и
  процедури – масово и персонално
Напускане на служител

 • Прекратяване по инициатива на служител или работодател
 • Съхранение и достъп до документи след напускане
 • Възможност за конфигурация
 • Възможност за генериране на документи чрез шаблони
Отчитане на отработено време

 • Възможност за интеграция:
  с всяка пейрол система,
  с турникет система
 • Отчитане на отработеното време по проекти и задачи
 • Преглед и одобрение на отчетеното време от мениджмънта

Управление на отсъствия

 • Одобрението по нива следва своя естествен ход в организацията
 • Възможност за масово подписване на отпуски
 • Автоматично следене на баланса
 • Справки за мениджмънт и служители
 • Подписване с електронен подпис
Настройки

 • Брандиране на средата и всички документи с логото на клиента
 • Шаблони за автоматични имейли
 • Гъвкава организационна структура
 • Възможност за допълнителна настройка на всички процеси

Сигурност

Функционална сигурност
Интеграция с Evrotrust – сертифициран доставчик на удостоверителни услуги

Създаване на роли и права за достъп – Role-Based Access Control (RBAC)

Защита на лични данни и документи

Автентикация на профила

Контрол на сесията

Двуфакторна автентикация
Техническа сигурност
Отделен инстанс за всеки клиент

Криптирана база данни

Пространство за съхранение на файлове, криптирано с лични за клиента ключове

HTTPS връзка от уеб браузъра и мобилното приложение към инстанса

Връзка с Evrotrust изцяло по HTTPS
Функционална сигурност

Интеграция с Evrotrust – сертифициран доставчик на удостоверителни услуги

Създаване на роли и права за достъп – Role-Based Access Control (RBAC)


Защита на лични данни и документи


Автентикация на профила


Контрол на сесията


Двуфакторна автентикация

Техническа сигурност

Отделен инстанс за всеки клиент

Криптирана база данни

Пространство за съхранение на файлове, криптирано с лични за клиента ключове

HTTPS връзка от уеб браузъра и мобилното приложение към инстанса

Връзка с Evrotrust изцяло по HTTPS

Ползи

За работодателя
Оптимизиране и автоматизация на процесите
Намаляване на разходите
Повишаване на ефективността на персонала
Масово подписване
Минимизиране на риска от загуба на документи и злоупотреба с информация
Персонализиран достъп до информация
Ползи за служителите
Личен електронен подпис, издаден от разстояние
Self-service
Mобилно приложение

Подаване или получаване на документи електронно

Възможност за отдалечено ползване
Експорт на цялото трудово досие или избран документ от него

Вече ни се довериха

Нашето предложение

sHRedy Ви предлага два варианта на ползване на системата
sHRedy Junior

Базова конфигурация
без внедряване

 

 • План 20 служители,
  50 подписа,
  € 169 месечно
 • План 50 служители,
  100 подписа,
  € 369 месечно
 • План 100 служители,
  200 подписа,
  € 669 месечно
 • План 200 служители,
  400 подписа,
  € 1 269 месечно
sHRedy

Електронно трудово досие
с конфигурация и внедряване

 

 • Назначаване, прекратяване на договор, администриране на отпуски, работа от вкъщи
 • Размяна на документи, връчване чрез електронна препоръчана поща, електронно подписване
 • Отчитане на работното време
 • Абонамент и поддръжка, архив на данните
 • Мобилно приложение
С всички функционалности

Нашето предложение

sHRedy Ви предлага два варианта на ползване на системата
sHRedy Junior

Базова конфигурация
без внедряване

 

 • План 20 служители,
  50 подписа,
  € 169 месечно
 • План 50 служители,
  100 подписа,
  € 369 месечно
 • План 100 служители,
  200 подписа,
  € 669 месечно
 • План 200 служители,
  400 подписа,
  € 1 269 месечно
sHRedy

Електронно трудово досие
с конфигурация и внедряване

 

 • Назначаване, прекратяване на договор, администриране на отпуски, работа от вкъщи
 • Размяна на документи, връчване чрез електронна препоръчана поща, електронно подписване
 • Отчитане на работното време
 • Абонамент и поддръжка, архив на данните
 • Мобилно приложение
С всички функционалности

Свържете се с нас

Моля, използвайте контактите по-долу само за запитвания относно продукта.
При трудности с регистрация или употреба, обърнете се към работодателя си.

  гр. София, бул. Цариградско шосе“ №135
  Предлага се в Google Play
  Предлага се в Google Play
  Scroll to top