Соитрон България изцяло дигитализира трудовите взаимоотношения с sHRedy

Соитрон България изцяло дигитализира трудовите взаимоотношения с sHRedy

Shredy_h_Soitron

Електронното трудово досие sHRedy помогна на Соитрон България, доставчик на високотехнологични решения, продукти и аутсорсинг услуги в областта на ITO, KPO & BPO индустрията, да дигитализира изцяло HR процесите в компанията и да преодолее тромавото администриране на всички документи, възникващи въз основа на трудово-правните взаимоотношения между работодател и служител.
Досието автоматизира и улесни извършваните процеси и позволи бърза електронна обмяна на документи, независеща от времето и мястото, на което се намира всяка от страните. Екипът на sHRedy разработи допълнителни функционалности, релевантни за организацията и протичащите в нея процеси. Внедряването на решението оптимизира разходите на компанията и осезаемо повиши ефективността на екипите. Ползите, които sHRedy предостави за служителите се посрещнаха с голям интерес и към момента 98% от служителите на компанията използват досието.

Соитрон България изцяло дигитализира трудовите взаимоотношения с sHRedy
Scroll to top