Близо 10 000 служители се администрират в sHRedy!

Близо 10 000 служители се администрират в sHRedy до момента

Близо 10 000 служители се администрират в sHRedy към момента. Допълнителни функционалности като „работа от офис“, отчитане на работно време и 360-градусова оценка за служителите се предлагат с решението, което от създаването си през 2020 г. досега, печели редица награди за „HR технология“, „Зелена иновация“ и  „Безхартиен офис“.
sHRedy изцяло дигитализира управлението на трудовите правоотношения и напълно елиминира хартията в работата на специалистите от отдел „Човешки ресурси“. Всички HR дейности, които изискват подписи и лично предаване са изцяло цифровизирани и с правна валидност, а служители и мениджмънт имат възможност да работят и обменят информация от всяко място, с гарантирана сигурност и защита на информацията.
„С sHRedy цялата документация се обменя напълно легитимно, като се валидира чрез лицензиран доставчик на удостоверителни услуги. Така извършваните процеси отговарят на всички законови изисквания, няма възможност за недобросъвестни действия, допускане на грешки или изпускане на срокове. Документите са стандартизирани, позволяват само контролирано модифициране, следват фирмената идентичност, сигурността на личните данни е гарантирана.

Благодарение на решението, значително се намаляват обемите на използваната хартия в компаниите, нужните документи са лесно откриваеми и достъпни по всяко време. Служителите могат да работят, да подписват и разменят информация от всяко място. Премахва се нуждата от физически архив за трудово-правните отношения – всичко се случва дигитално, като се спазват задължения за работодателя, свързани със защитата на личните данни, обмена, съхраняването и унищожаването на информация след изтичане на посочения от закона срок.“, споделя Юлиян Маслянков, изпълнителен директор в HRM Solutions.

Възможностите на приложението се разширяват постоянно, с нови, допълнителни функционалности:
„Много компании след пандемията драстично намалиха офис пространствата си и ако преди, основният проблем бе легалното дигитално администриране на желанието на служителите за „работа от вкъщи“, сега възниква и нуждата от обратния процес – бързо и безпроблемно администриране на заявките за „работа от офис“. В досието вече са факт и двата процеса. sHRedy предлага възможност за запазване на работно място в определен ден, което гарантира на служителя, че когато дойде в офиса, ще има къде да извършва задълженията си.“, разказва Георги Габров, бизнес консултант в sHRedy и допълва – „Непрекъснато развиваме и обогатяваме решението, добавяйки нови функционалности. Освен гарантирано гладко протичане на процесите по вътрешнофирмена комуникация, обмен на данни и информация, можем да предложим на клиентите ни оптимизиране и на други важни за тях процеси. Подхождаме индивидуално към нуждите на всеки клиент, като решаваме конкретни проблеми, които компаниите срещат.“

*Георги Габров, бизнес консултант в sHRedy

„Системата е с интуитивен интерфейс и е много лесна за ползване, приема се отлично от служителите на нашите клиенти.“ – споделя Милко Киранов, мениджър “Бизнес развитие” в HRM Solutions – „ Един от основните казуси, с които ежедневно се сблъскват клиентите ни, преди да интегрират sHRedy, е огромното количество генерирани документи. Някои от тях имат хиляди служители, голяма част от които са от различни националности, работят от различни точки, имат възможност за гъвкаво работно време, промени в продължителността на работния ден и често настъпват редица местения между екипите и отделите. Това, заедно с всички стандартни процедури, генерира ежемесечно стотици документи на хартия. HR процесите се затрудняват, а физическата размяна и контролът на сроковете за подписване са истинско предизвикателство. С sHRedy клиентите ни могат да са сигурни, не само че оптимизират размяната, проследяването и съхранението на документацията, но и че спазват изцяло наредбата за електронни трудови досиета (НВИССЕДТДРС) и всички процеси са легитимни. Решението ни отговаря напълно на всички технологични и законови изисквания.“

*Милко Киранов и Юлиян Маслянков представят sHRedy на форум за иновации

Революционният продукт е не просто улеснение за HR екипите, той e достъпно решение, което изцяло трансформира бизнеса:  „Когато през 2022 г. внедрихме sHRedy в компанията, решението се посрещна с голям интерес – 98% от нашите служители използват досието и към момента няма нито един новопостъпил служител, който да откаже да разписва трудово-правните документи електронно.“ – споделя Михаела Аргирова, експерт „Човешки ресурси“ в Соитрон –  „С sHRedy дигитализирахме всички HR процеси, които настъпват от момента на подбор, през назначаването, допълнителните споразумения и всички съпътстващи работата документи, до прекратяването на трудовия договор. Допълнително дигитализирахме и процесите, свързани с майчинството и бащинството, така че всеки един служител излизайки в такъв отпуск, да може да попълва и подписва всичко електронно. Внедряването на решението значително повиши ефективността на екипите и извършваните процеси. Наличието на автоматизация освободи и повече време на служителите в отдел „Човешки ресурси“ да се съсредоточат върху стратегически важни HR функции.“

“Дългогодишният ни професионален опит в създаване и имплементиране на софтуер за ентърпрайс клиенти и богатите ни познания в сферата, ни позволяват с лекота да предугаждаме нуждите на бизнеса и да надграждаме предлаганите продукти с допълнителни, синергични решения. Така към досието вече предлагаме система за менажиране на таланти, под формата на цялостна 360-градусова оценка за служителите в компанията.“, споделя Георги Габров.
Благодарение на новата функционалност, компаниите получават прозрачна обратна връзка и богата информация за активността, силните и слабите страни на всеки един от служителите. Служителите проследяват всички дейности, свързани с представянето си и комуникират открито с работодателя. Събраните данни се генерират в изчерпателни отчети, чийто обобщени резултати позволяват на работодателите да поставят конкретни цели за увеличаване на производителността на работната сила, както и да повлияват положително върху текучеството на кадри в компанията, чрез създаване на план за развитие, мотивиране и задържане на кадрите. Допълнителната функционалност се предлага като отделен пакет и може бързо и лесно да се интегрира в решението.

За повече информация за възможностите за внедряване на електронното трудово досие sHRedy във Вашата компания, се свържете с екипа ни през формата за контакт на сайта, на телефон +359 88 55 22 432 или на me@shredy.bg.

Близо 10 000 служители се администрират в sHRedy!
Scroll to top