sHRedy – легитимното безхартиено решение

sHRedy - легитимното безхартиено решение

Можеш ли да назначиш служител без физически подпис на хартия? Да оформиш документи за напускане, отпуска, болничен, да връчиш масови правилници и заповеди? 🖊
Отговорът е „Да!“ – първото електронно трудово досие sHRedy има легитимно безхартиено решение:
Всички служители могат да подписват документи дистанционно, със сертифициран електронен подпис, издаден отдалечено.
Документите се разменят чрез електронна препоръчана поща, която предоставя електронно удостоверение за време и електронна идентичност на потребителите.
С Shredy отпада нуждата от физическа среща и размяна на документи, а правната валидност на всеки електронен документ е гарантирана!
Разбери повече на https://shredy.bg

, на телефон +359 88 55 22 432 или на me@shredy.bg.

 

sHRedy – легитимното безхартиено решение
Scroll to top