Изцяло дигитализирате управлението на трудовите правоотношения

Изцяло дигитализирате управлението на трудовите правоотношения

С електронното трудово досие sHRedy изцяло дигитализирате управлението на трудовите правоотношения:
✅ Повече не се налага да съхранявате хартиени копия на документацията;
✅ Създавате и обменяте е-документи с електронна препоръчана поща и гарантирана правна валидност;
✅ HR-администрацията получава реална възможност за работа от вкъщи.
🟢 Научете повече за Shredy на: https://shredy.bg, телефон +359 88 55 22 432 или на me@shredy.bg

Изцяло дигитализирате управлението на трудовите правоотношения
Scroll to top