С sHRedy е-документът винаги е оригинал!

С sHRedy имаме гарантирана правна валидност
на извършените процеси

Seal Removal Animation

С sHRedy е-документът винаги е оригинал! Първото легитимно електронно трудово досие Ви осигурява дистанционно управление на трудовите правоотношения и гарантирана правна валидност на извършваните процеси: вече няма нужда да принтирате и да създавате хартиени копия на документацията!

Знаете ли какво отличава sHRedy от посочените системи?

questionnaire

Първото легитимно електронно трудово досие Ви дава възможност да управлявате по-ефективно взаимоотношенията между работодател и служител:

  • Без разходи за физическа размяна и нужда от отпечатване и физическо съхранение на документацията;
  • Електронно подписване и връчване чрез електронна препоръчана поща за всички служители;
  • Дава възможност за работа от всяко място на HR администрацията, пести време и оптимизира дейността на топ мениджмънта;
  • Електронният документ с sHRedy винаги е оригинал;
  • С гарантирана правна валидност на цялата е-документация.

Как точно се случва магията на sHRedy? Вижте отговора на този и други въпроси и/или заявете демо сега на https://shredy.bg, телефон +359 88 55 22 432 или на me@shredy.bg

С sHRedy е-документът винаги е оригинал!
Scroll to top