Дигитални трудовоправни взаимоотношения

sHRedy - революционен продукт,
който запълва нуждата от промени в HR сферата

information

Как се налага успешно работодателска марка в настоящата бързопроменяща се среда?  Юлиян Маслянков изпълнителен директор на TBI Info и HRM Solutions – създател на първото електроннно трудово досие Shredy пред economy.bg:

Във времена на несигурност, когато единственото устойчиво предимство, което можеш да имаш пред другите, е гъвкавостта, прилагаме всички решения за гладко протичане на процесите по вътрешнофирмена комуникация, обмен на данни и информация. Използваме системи за менажиране на таланти, които нашите иновационни ИТ решения предлагат, и имаме големи успехи в мотивирането и задържането на кадрите. Възможността екипите ни да извършват задълженията си ефективно от всяко място ни дава свободата да продължаваме да се развиваме и да работим нормално в бързопроменящата се среда. Оптимизацията и цялостният поглед, който имаме върху дейността, улесняват вземането на правилни решения на мениджърско ниво и допринасят за удовлетвореността на всички служители в организацията, поддържането на екипен дух и приятни работни отношения.

По време на пандемията създадохме и революционен продукт на пазара, който запълва нуждата от промени в HR сферата – първото легитимно електронно трудово досие sHRedy, което напълно премахва хартията и превръща трудовоправните отношения в дигитални. Всички HR дейности, които изискват подписи и лично предаване, са изцяло цифровизирани, служители и мениджмънт имат възможност да работят и обменят информация от всяко място, с гарантирана правна валидност на документацията. Софтуерът е не просто улеснение за HR екипите, той e достъпно решение, което изцяло трансформира бизнеса, оптимизира работата и минимализира разходите на компаниите. Идва във време, в което изцяло дистанционното управление на персонал e необходимост не само заради ситуацията днес, но и заради належащата нужда от осъвременяване на архаичните процеси на работа, с които се сблъскват служителите.

Дигитални трудовоправни взаимоотношения
Scroll to top