Работа от вкъщи за HR специалистите

Работа от вкъщи за HR специалистите в ситуация на COVID-19 - възможно ли е?

Home Office

В началото на 2020, възможността за работа от вкъщи беше просто един от „бонусите“, които по-големите организации предлагаха периодично на служителите си, за да направят по-привлекателни условията на труд – не се налага да пътуват, имат по-голяма гъвкавост на работното време и по-малко съпътстващ стрес от работната среда.

Днес, в ситуацията на извънредно положение в страната заради пандемията от COVID-19, осигуряването на възможност за дистанционната работа на работещите „на бюро“ е топ приоритет в компаниите. Мнението на здравните експерти е единодушно: „За работещите се препоръча home office, където това е възможно.”, „Крайно време е всички, които могат да работят дистанционно, да го правят.”

Но позволява ли законът дистанционна работа за специалистите Човешки ресурси, на които се налага ежедневно да обработват, подписват и предават физически документи?

Как ще се гарантира високата продуктивност и ефективността на HR служителите при работа от вкъщи?

Възможно ли е да се осигури защита на личните данни, фирмената информация и документи при дистанционно извършване на работните процеси?

За да може всички процеси свързани с трудовите правоотношения да продължават да се извършват нормално, а в същото време да се защити максимално здравето на служителите, се налага спешна оптимизация и дигитализация на работите процеси. “Новото нормално“ поставя редица въпроси и предизвикателства пред работодателите, а първото легално електронното трудово досие sHRedy има решение за всички тях! Искате да научите повече? Свържете се с нас на като направите запитване на https://shredy.bg/#contactus, на телефон +359 88 55 22 432 или на me@shredy.bg.

Работа от вкъщи за HR специалистите
Scroll to top