Представяне

"sHRedy" - първото електронно трудово досие на българския пазар

Иновационният софтуер премахва хартията в отношенията служител – работодател

Българският софтуерен стартъп „HRM Solutions” направи революционна крачка в дигитализирането на трудово-правните отношения, като създаде първото в България легитимно, електронно трудово досие „sHRedy“.

Иновационният софтуер предоставя безхартиено решение за изпълнение на процесите в отношенията между служител и работодател. Дава възможност напълно автоматизирано, по електронен път, да се обменят документи – договори, служебни бележки, анекси, заповеди, правилници и др., както и да се  управляват взаимоотношения, свързани с отсъствия, отпуски, отчитане на работно време, работа от вкъщи. Така например, служител ще може да бъде назначен от разстояние, с електронно генериран трудов договор, подписан с дистанционно издаден електронен подпис.

 „Предвид технологичния прогрес и времената, в които живеем, създаването на sHRedy бе неизбежна и необходима стъпка за трансформация на управлението на човешките ресурси в компаниите. COVID-19 бе само напомняне за потребността хартиените процеси да станат изцяло дигитални.“, заяви Юлиян Маслянков, изпълнителен директор на HRM Solutions. „Системата е с интеграция със сертифициран доставчик на удостоверителни услуги Evrotrust и с осигурена защита на личните данни и документи. Служителите връчват и получават файлове чрез електронна препоръчана поща, която предоставя електронно удостоверение за време и електронна идентичност на потребителите. Достъпът е контролиран и сигурността  е гарантирана.“, пояснява той.

Официалното представяне на продукта ще се състои на 16-ти септември от 11 часа, онлайн, в социалните мрежи:

Facebook и Linkedin.

Промо кампанията за представянето на софтуера пред широката аудитория включва игра на официалния сайт на „sHRedy“ – https://shredy.bg, в която специалисти от различни области дават експертното си мнение и могат да спечелят смартфон Samsung A40.

Всички желаещи да участват, имат възможност да се включат до 16-ти септември, когато големите победители ще бъдат изтеглени и обявени в социалните мрежи.

„HRM Solutions“ е стартъп, създаден от IT компанията TBI Info с цел разработването на високотехнологични и иновативни решения в сферата на човешките ресурси. „sHRedy“ е първият продукт, който стартъпът предлага на българския пазар. Повече информация за „sHRedy“, можете да получите на адрес shredy.bg и в социалните мрежи Facebook и LinkedIn.

Представяне
Scroll to top