Всички решения на едно място

Всички решения на едно място

Автоматизирани процеси. Безхартиени документи. Е-подписи. Възможност за работа извън офиса. HR-и, it’s time for a sHRevolution! Електронното трудово досие sHRedy предоставя всички решения на едно място, като легално автоматизира и оптимизира HR процесите.

С Shredy можете да:
превърнете хартиените документи в електронни и процесите по назначаване, отпуски и болнични в дигитални интеракции;
разполагате и подписвате с електронен подпис, издаден от разстояние;
съхранявате документите си на сигурно място и да достъпвате фирмени данни лесно и бързо, без риск от загуба на информация;
излезете „out of the office box“ и да работите от всяко място;
обработвате електронна документация с гарантирана правна валидност;
оптимизирате времето, намалите разходите и повишите ефективността;
автоматизирате процесите, но да запазите облика на Вашата компания.

Изберете безхартиено бъдеще и дигитализирайте с sHRedy!
Направете запитване и разберете най-добрия вариант за внедряване на: https://shredy.bg, тел.: +359 88 55 22 432 или на me@shredy.bg.

Всички решения на едно място
Scroll to top